Biografisch Coachen

Een biografisch gesprek of coaching traject is tijd, ruimte en aandacht voor jouw biografie, voor datgene wat zich aan het ontwikkelen is, maar nog niet helemaal zichtbaar of tastbaar is. Het zijn als het ware steeds rustmomenten waarop je vanaf een afstand naar de stroom van je leven kijkt. Als biografisch coach help ik je overzicht te krijgen op die levensstroom.

Er zijn bepaalde wetmatigheden die in iedere biografie terugkomen: We worden geboren, we leren lopen en praten, we hebben allemaal een eerste schooldag meegemaakt, wonen allemaal ergens op een plek waar we ons wel of niet thuis voelen. Juist door deze universele kenmerken te ordenen en te belichten in jouw persoonlijke biografie kun je ontdekken wie jij bent.

Ook wordt de structuur van jouw eigen levensverhaal zichtbaar. Verbanden en thema´s die je op het spoor komt zorgen voor helderheid en inzicht in gebeurtenissen en situaties. .Je krijgt een nieuwe blik op je leven, op jezelf, op je relaties en op je toekomst.

Wanneer je je eigen leven meer gaat begrijpen, kunnen ook diepere motieven aan het licht komen. De ontwikkeling van wat je hebt gedaan ontvouwt zich. Je gaat ervaren dat wat er gebeurt en hoe jij daar mee omgaat er ook werkelijk toe doet. Biografisch kijken naar je leven geeft nieuwe perspectieven. Het geeft nieuwe mogelijkheden om blijmoedig en zinvol jouw eigen koers te varen.

Astrid Breg
+31 6 14 45 45 34
astrid@zinnenstebuiten.nl
Zinzichtje

Inzicht in je leven geeft uitzicht op je toekomst

Agenda
Тот же, но другой - Kурс автобиографического письма Кто я? Сначала я была маленькой девочкой, ... lees verder
Astrid Breg
+31 6 14 45 45 34
astrid@zinnenstebuiten.nl
Zinzichtje

Inzicht in je leven geeft uitzicht op je toekomst

Agenda
Тот же, но другой - Kурс автобиографического письма Кто я? Сначала я была маленькой девочкой, ... lees verder